WAT IS ERFPACHT.be
  • Nederlands
  • Français

Erfpacht: uw recht op een betaalbaar tweede verblijf.

Droomt u ook al lang van uw eigen appartement aan zee?

Waar u kunt genieten van het samen zijn, genieten van gezelligheid en de leuke dingen des levens: een dag op het strand luilekkeren, gaan wandelen langs de zee, een pannenkoek eten in een gezellige tea-room, met de go-cart rijden op de dijk, een prachtige natuurwandeling maken, van een aperitief genieten op uw terras, verse vis van de haven klaarmaken op uw appartement, uw kinderen en kleinkinderen zien opgroeien, ... kortom, een plaats om gelukkig te zijn.

Dit hoeft geen honderdduizenden euro's meer te kosten. Met de formule van erfpacht ontdekt u dat u bij ons reeds vanaf € 94.995 dit geluk elk weekend opnieuw kan beleven. U koopt uw appartement en wordt volledig eigenaar van de constructie. Onze firma stelt de grond ervan ter uwer beschikking. Onbeperkt opnieuw.

Zoniet, verbindt onze firma zich er toe dat wij of de toekomstige grondeigenaar de constructie dient in te kopen aan de venale waarde. Indien u herverkoopt, kent de firma automatisch een hernieuwing van 99 jaar toe.

Erfpacht heeft reeds een lange historiek en heeft zijn succes meer dan voldoende bewezen. Reeds in de tijd van Napoléon werden landerijen frequent in erfpacht gegeven om boerderijen op te richten. Op vandaag geven meer en meer gemeentes ook hun gronden in erfpacht om betaalbare woningen te verstrekken. Vele industrieparken worden op deze wijze ter beschikking gesteld. Tal van campings en weekendverblijfparken geven hun loten in erfpacht. In Limburg, Nederland, Frankrijk, Oost-Europa, ... worden alle bungalowparken op deze wijze verkocht. In Londen zijn bijna alle appartementen op erfpacht verkocht.

Wat indien de grondeigenaar dit in de toekomst zou verbieden?

Indien de grondeigenaar alsdan hernieuwingen zou weigeren, is de grondeigenaar verplicht om de appartementen terug te kopen aan de prijs vastgesteld door wettelijke schatting volgens toestand van onderhoud van de constructie.

Wat kan ik doen als erfpachter?

U bent eigenaar van de constructies. U kan ze verhuren, verkopen, hypothekeren, bezwaren, schenken, ... zolang het recht duurt. Zodus, onbeperkt in onze erfpachtovereenkomst.

Wat staat hier tegenover?
U betaalt jaarlijks een vergoeding, canon genoemd, aan de eigenaar. Tevens dient u het onroerend goed te onderhouden en de gewone herstellingswerken uit te voeren. Net zoals bij de aankoop van een andere eigendom, dient u alle belastingen te betalen.

Hoeveel bedraagt dat canon?

Het canon wordt bepaald op basis van de grootte en de locatie van uw appartement. Dit wordt vastgelegd bij notariële akte en is jaarlijks indexeerbaar met een mogelijkheid tot herziening ten minste telkens na 15 jaar.

Wat houdt deze herziening in?

Indien uw appartement in waarde stijgt dankzij de locatie, heeft de grondeigenaar het recht ook een beetje van die stijging te genieten. De herziening gebeurd volgens objectieve vergelijkingspunten.